Τι είναι Outsourcing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Outsourcing;

Απαντήσεις

Ο όρος προέρχεται από τις Αγγλικές λέξεις outside, resources and using και σημαίνει την ανάθεση διαφόρων έργων ή εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικές εταιρίες ή παροχείς υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η ανάθεση της προσαρμογής ή του εκσυγχρονισμού των πληροφορικών συστημάτων σε ιδιωτική εταιρία ή η ανάθεση της καθαριότητας ή της ασφάλειας των κτιρίων ή των χρηματαποστολών μιας τράπεζας σε άτομα ή εταιρία που δεν έχουν σχέση με την τράπεζα, η χρήση εταιριών που διαθέτουν call centres για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες και την προώθηση προϊόντων, η ανάθεση σε τρίτους της διαχείρισης εγγράφων και των εκτυπώσεων ή η διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης από μία τράπεζα. Η επιλογή αυτή πραγματοποιείται σε προσωρινή ή μόνιμη βάση λόγω εξειδικευμένων γνώσεων ή λόγω μικρότερου κόστους ενώ ενίοτε συντρέχουν και οι δύο αιτίες.Προσθήκη νέας απάντησης