Τι είναι Οutperform;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Οutperform;

Απαντήσεις

Υπεραπόδοση. Είναι η απόδοση που είναι ανώτερη από την απόδοση ενός χρησιμοποιούμενου δείκτη αναφοράς (benchmark index) όπως όταν ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών έχει σαν benchmark το δείκτη Standard & Poor’s 500 που στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχε κέρδη 5% ενώ τα κέρδη της επένδυσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου ήσαν 5,8%. Όμως, η μέτρηση αυτή δεν λαμβάνει υπό η τον κίνδυνο. Ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου μπορεί να πέτυχε καλύτερη απόδοση από το δείκτη αλλά το συγκεκριμένο έτος προτίμησε να εκτεθεί σε μεγαλύτερους κινδύνους.Προσθήκη νέας απάντησης