Τι είναι Ounce;


Απαντήσεις

Ουγκιά. Μονάδα μέτρησης βάρους εμπορευμάτων και ιδιαίτερα των πολυτίμων μετάλλων. Διακρίνουμε δύο είδη συστημάτων:

♦ Σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης βάρους avoirdupois, μία ουγκιά ( unce, oz) είναι ίση με το ένα δέκατο έκτο της λίβρας (pound) ή ίση με 437,5 κόκκους (grains). Σε γραμμάρια, μία ουγκιά avoirdupois είναι ίση με 28,349523125 γραμμάρια.

♦ Σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης βάρους troy, μία ουγκιά (troy unce, ozt) είναι ίση με το ένα δωδέκατο της λίβρας ή ίση με 480 κόκκους (grains). Σε γραμμάρια, μία ουγκιά troy είναι ίση με 31,1034807 γραμμάρια.

♦ Το σύστημα troy ounce είναι το μόνο που χρησιμοποιείται σήμερα στην τιμολόγηση των πολυτίμων μετάλλων όπως του χρυσού (gold), του αργύρου (silver) και της πλατίνας (platinum).Προσθήκη νέας απάντησης