Τι είναι Originator;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Originator;

Απαντήσεις

Ο πρωτεργάτης της έκδοσης νέας σειράς ομολόγων ή γενικά ενός μεγάλου δανείου. Είναι το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα και ιδιαίτερα επενδυτική τράπεζα, τράπεζα υποθηκών, ταμείο αποταμιεύσεων κλπ που προωθούν μια νέα έκδοση ομολόγων ή δανείου και που συνήθως καθίστανται ο κατ’ εξοχήν ανάδοχος (underwriter) της έκδοσης. Η διαδικασία συνίσταται στην πιστοληπτική αξιολόγηση του εκδότη, στην εκτίμηση των ασφαλειών (collateral), στην προώθηση των εγγράφων και των αναγκαίων δημοσιεύσεων, στην είσπραξη των μετρητών και τη διάθεση αυτών στον εκδότη.Προσθήκη νέας απάντησης