Τι είναι Order flow;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Order flow;

Απαντήσεις

Ροή εντολών. Εντολές πολλών ομολόγων μικρής αξίας τις οποίες οι διαμεσολαβητές (brokers) διαβιβάζουν στους διαπραγματευτές συνήθως έναντι καταβολής μετρητών από τα οποία πληρώνονται οι κάτοχοι των ομολόγων. Πρόκειται για ένα κίνητρο που παρέχεται στους brokers προκειμένου να αναθέτουν την διαπραγμάτευση των ομολόγων σε ένα εξειδικευμένο διαμορφωτή της αγοράς (market maker).Προσθήκη νέας απάντησης