Τι είναι Optical networks;


Απαντήσεις

Οπτικά δίκτυα. Αποτελούνται από αρκετά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ηφιακών καλωδίων, δρομολογητών (routers) και λέιζερ, που λειτουργούν ταυτόχρονα για να μεταδίδουν με υψηλές ταχύτητες μεγάλη ποσότητα πληροφοριών σε μακρινές αποστάσεις. Αποτελούν επαρκή εναλλακτική επιλογή έναντι των παραδοσιακών χάλκινων καλωδίων ή των ασύρματων δικτύων. Μπορούν να στέλνουν πολυάριθμα μηνύματα ταυτόχρονα ενώ τα χάλκινα σύρματα μόνο ένα και με πολύ μικρότερη ταχύτητα.Προσθήκη νέας απάντησης