Τι είναι Opportunity portfolio;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Opportunity portfolio;

Απαντήσεις

Χαρτοφυλάκιο ευκαιρίας. Είναι τμήμα του συνολικού χαρτοφυλακίου ενός δυναμικού επενδυτικού κεφαλαίου που επενδύει στις διεθνείς αγορές. Οι επενδύσεις, συνήθως, πραγματοποιούνται σε ομόλογα και μετοχές σε ξένο νόμισμα.Προσθήκη νέας απάντησης