Τι είναι Opportunity cost;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Opportunity cost;

Απαντήσεις

Κόστος ευκαιρίας. Στη χρηματοοικονομική, το κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος που προκύπτει από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή μιας επένδυσης σε σχέση με το διαφυγόν κέρδος που θα προέκυπτε από μία άλλη όσο το δυνατόν πιο συμφέρουσα συναλλαγή ή επένδυση. Άλλως, η διαφορά στην απόδοση μεταξύ μιας πραγματικής επένδυσης και μιας επιθυμητής επένδυσης προσαρμοζόμενης ως προς το σταθερό κόστος και το κόστος εκτέλεσης. Εάν η απόδοση της επιλεγείσας επένδυσης μειώνεται τόσο αυξάνει το χρηματοοικονομικό κόστος ευκαιρίας. Η διαφορά της απόδοσης είναι μία συνέπεια της έλλειψης δυνατότητας πραγματοποίησης όλων των επιθυμητών πράξεων. Στην οικονομική επιστήμη, κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό ή σχετικό κόστος ενός αγαθού Χ ορίζεται η ποσότητα άλλου αγαθού Υ, που πρέπει να θυσιασθεί ώστε να εξασφαλισθούν οι κατάλληλοι πόροι για να παραχθεί το αγαθό Χ.

Ο λόγος που το κόστος ευκαιρίας βαίνει αυξανόμενο είναι ότι συνήθως οι παραγωγικοί συντελεστές δεν είναι το ίδιο κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. ατά συνέπεια, η επιπρόσθετη αύξηση της παραγωγής ενός αγαθού σημαίνει όλο και περισσότερη ανάγκη απορρόφησης πόρων με αποτέλεσμα όσο αυξάνει η παραγόμενη ποσότητα να αυξάνει και το κόστος ευκαιρίας.Προσθήκη νέας απάντησης