Τι είναι Operating System (OS);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Operating System (OS);

Απαντήσεις

Λειτουργικό σύστημα Η/Υ. Ένα σύνολο προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν, βοηθούν, συντονίζουν και επιβλέπουν όλα τα άλλα προγράμματα που τρέχουν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. ειτουργικά συστήματα είναι π.χ το MS-DOS, το Linux (LynxOS), τα Microsoft Windows (3.x, 9x, NT, 2000, Me, XP, Vista, Windows Server 2008), το Macintosh (Mac-OS X) της εταιρίας Apple, το VMS (Virtual Memory System) της εταιρίας Digital Equipment Corporation, τα λειτουργικά συστήματα της IBM OS/400, AIX, IBM System/38 και z/OS και η οικογένεια λειτουργικών συστημάτων CP/M που βασίζεται στον μικροεπεξεργαστή -80, το Micrium (MicroC/OS-II), το Novel (NetWare network operating system) και το QANTEL (BEST - Business Executive System for Timesharing).
 Προσθήκη νέας απάντησης