Τι είναι Open position;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Open position;

Απαντήσεις

Ανοικτή θέση. Κάθε συναλλαγή που δεν έχει διακανονισθεί με φυσική πληρωμή ή δεν έχει αντισταθμισθεί με μία ίση και αντίθετη συναλλαγή της ίδιας ημέρας αξίας.Προσθήκη νέας απάντησης