Τι είναι Open-outcry;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Open-outcry;

Απαντήσεις

Μέθοδος διαπραγμάτευσης συνήθως στα χρηματιστήρια συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων (commodities exchanges) με αντιφώνηση και κίνηση των χεριών (through shouting and hand signals). Ο αγοραστής ή o πωλητής εκφωνεί δυνατά την προσφορά του ώστε να είναι σε επήκοο όλων των άλλων διαπραγματευτών.Προσθήκη νέας απάντησης