Τι είναι Open order;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Open order;

Απαντήσεις

Ανοικτή εντολή. Μία εντολή για την αγορά ή πώληση ενός χρεογράφου που παραμένει σε ισχύ μέχρι να εκτελεσθεί ή να ακυρωθεί. Για παράδειγμα, ένας διαπραγματευτής χρεογράφων μιας ευρωπαϊκής τράπεζας δίνει ανοικτή εντολή σε ένα διαπραγματευτή χρεογράφων μιας τράπεζας των ΗΠΑ να αγοράσει ή να πωλήσει ένα ομόλογο εάν η τιμή του προσεγγίσει την επιθυμητή τιμή μέχρι τη λήξη των συναλλαγών στις ΗΠΑ. Αυτό συνήθως γίνεται λόγω των διαφορετικών χρονικών ζωνών της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Εάν ο διαπραγματευτής των ΗΠΑ βρει την υποδειχθείσα τιμή μέχρι το τέλος των συναλλαγών στις ΗΠΑ τότε κλείνει την πράξη, εάν όχι η ανοικτή εντολή ακυρώνεται.Προσθήκη νέας απάντησης