Τι είναι Ονομαστική Αξία;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ονομαστική Αξία (Par / Face Value);

Απαντήσεις

Ονομαστική αξία ενός ομολόγου είναι η αξία που αναγράφεται στο ομόλογο όταν εκδίδεται και συνήθως είναι η τιμή εξόφλησης, δηλαδή το χρηματικό ποσό που θα αποδοθεί στον επενδυτή στην λήξη του ομολόγου.Προσθήκη νέας απάντησης