Τι είναι Omnibus account;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Omnibus account;

Απαντήσεις

Λογαριασμός - όχημα. Ένας λογαριασμός που τηρείται από ένα διαμεσολαβητή της αγοράς (broker) ή ένα διαπραγματευτή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) μαζί με άλλον διαμεσολαβητή ή διαπραγματευτή futures και στον οποίο όλοι οι υπόλοιποι λογαριασμοί των ιδίων προσώπων συνδυάζονται και εκτελούνται μάλλον μόνο στο όνομα του πρώτου προκειμένου να καταστήσουν πιο εύκολη τη διαχείριση των μεταξύ τους συναλλαγών.Προσθήκη νέας απάντησης