Τι είναι OLED;


Τι σημαίνει Organic Light-Emitting Diode (OLED);

Απαντήσεις

Οργανική δίοδος έκδοσης φωτός. Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τηλεοράσεων, των φορητών συσκευών που λειτουργούν με οθόνη, στις εφαρμογές διαφήμισης και πληροφόρησης και στα φωτιστικά σώματα. Είναι ένας ειδικός τύπος διόδου έκδοσης φωτός (LED, Light-Emitting Diode) στην οποία το εκδοτικό υπόστρωμα περιλαμβάνει ένα λεπτό φιλμ ορισμένων οργανικών συστατικών. Το ηλεκτροφωτιστικό υπόστρωμα μπορεί να περιλαμβάνει μία πολυμερική ουσία που επιτρέπει την εναπόθεση πολύ κατάλληλων οργανικών συστατικών όπως για παράδειγμα σε γραμμές και στήλες επί ενός επίπεδου μεταφορέα με τη χρήση μιας απλής εκτυπωτικής μεθόδου. ε τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία μήτρα pixels που μπορεί να παρέχει διαφορετικά έγχρωμα φώτα. Σήμερα, η τεχνική αυτή δέχεται τον ανταγωνισμό της επίδειξης υγρών κρυστάλλων (LCD).Προσθήκη νέας απάντησης