Τι είναι οικόπεδο;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.Προσθήκη νέας απάντησης