Τι είναι Οικονομική Μονάδα (Economic Unit);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Οικονομική Μονάδα (Economic Unit);

Απαντήσεις

Οικονομική μονάδα χαρακτηρίζεται στην οικονομική επιστήμη ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής, (φύσης - εργασίας - κεφαλαίου), με σκοπό την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών.Προσθήκη νέας απάντησης