Τι είναι οι παραπομπές;


Απαντήσεις

Η παραπομπή είναι μια σημείωση, όπου ορίζεται με συντομία και ακριβώς το βιβλίο, το κεφάλαιο και ο στίχος, απ' όπου προέρχεται το χωρίο που χρησιμοποιούμε.

Π.χ. Γεν 5,13.Προσθήκη νέας απάντησης