Τι είναι οι παραπομπές;


Απαντήσεις

Όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής Διαθήκης) είναι χωρισμένα σε κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε στίχους. Όταν θέλουμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα (=χωρίο) της Αγίας Γραφής, τότε χρησιμοποιούμε τις παραπομπές. Μ' αυτές παραπέμπουμε (=στέλνουμε, δηλαδή, κάποιον να βρει) στο κεφάλαιο και το στίχο που χρειαζόμαστε. Η παραπομπή, λοιπόν, είναι μια σημείωση, όπου ορίζεται με συντομία και ακριβώς το βιβλίο, το κεφάλαιο και ο στίχος, απ' όπου προέρχεται το χωρίο που χρησιμοποιούμε. Π.χ. Γεν 5,13.Προσθήκη νέας απάντησης