Τι είναι OECD;


Τι είναι Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD);

Απαντήσεις

Oργανισμός Oικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣΑ) με έδρα το Παρίσι.

O πρόδρομος του OOΣΑ ήταν ο Oργανισμός για την Ευρωπαϊκή Oικονομική Συνεργασία (OEEC) που συστάθηκε για να διαχειρισθεί την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ και της Καναδικής βοήθειας. Το 1961 ο OOΣΑ υποκατέστησε τον OEEC και οι σκοποί του είναι το κτίσιμο ισχυρών οικονομιών στα κράτη μέλη του, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς, η επέκταση του διεθνούς εμπορίου και η συμβολή στην ανάπτυξη των βιομηχανικών και των υπό ανάπτυξη κρατών. Σήμερα, ο OOΣΑ υπερβαίνει τους καταστατικούς σκοπούς του και θέτει τις υπηρεσίες του στη διάθεση των αναδυομένων οικονομιών της αγοράς και ιδιαίτερα των χωρών που ευρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης από μια κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Επιπρόσθετα, εξετάζει πως η πολιτική που εφαρμόζεται από ένα κράτος ή μία ομάδα κρατών επηρεάζει άλλες περιοχές και πέραν των κρατών μελών του OOΣΑ ή πως η παγκοσμιοποίηση αλλάζει την παγκόσμια οικονομία.

O OOΣΑ διοικείται από το Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή ενώ διαθέτει υποεπιτροπές και μονάδες για 1) την οικονομική πολιτική 2) το περιβάλλον, 3) την ανάπτυξη, 4) τη δημόσια διαχείριση, 5) το εμπόριο, 6) τις χρηματοοικονομικές, φορολογικές και επιχειρηματικές υποθέσεις, 7) την επιστήμη, την τεχνολογία και τη βιομηχανία, 8) την εκπαίδευση, απασχόληση, τις εργατικές και κοινωνικές υποθέσεις, 9) τα τρόφιμα, τη γεωργία και την αλιεία, 10) την υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης, 11) το διεθνές πρακτορείο ενεργειακών πόρων και 12) το πρακτορείο πυρηνικής ενέργειας. Αναπτύσσει τις σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και ενθαρρύνει τις επαφές μεταξύ εμπειρογνωμόνων και μέσων μαζικής επικοινωνίας. Πέραν της εξέτασης και ανάλυσης των οικονομιών των κρατών μελών και της παγκόσμιας οικονομίας διακρίνεται για μία ευρεία δημοσίευση στοιχείων και ερευνών για το σύγχρονο τρόπο οικονομικής σκέ ης και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και μη μέλη. Εκδίδει το περιοδικό "παρατηρητής" μαζί με τις σειρές "Σύντομα Νέα Πολιτικής". Εκδίδει επίσης 500 βιβλία το χρόνο και παρέχει υλικό σε δισκέτες και σε προϊόντα πολυμέσων. Το ανωτέρω υλικό είναι διαθέσιμο εκτός από την κεντρική έδρα στο Παρίσι και στα Γραφεία του OOΣΑ στη Βόννη, το Τόκιο, την Πόλη του Μεξικού και την Oυάσινγκτον. Εκτός από έρευνες που σχετίζονται με το έργο των ανωτέρω υποεπιτροπών ο OOΣΑ εργάζεται πάνω στα ακόλουθα θέματα: 1) τη γηράσκουσα κοινωνία, 2) τη βιοτεχνολογία, 3) την υγεία, 4) την κοινωνία της πληροφορικής, 5) την ασφάλεια και τις συντάξεις, 6) τον ανταγωνισμό, 7) το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο και το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, 8) τη διεθνή μετανάστευση και τη διεθνή ανάπτυξη, 9) τους επιστημονικούς νεωτερισμούς, 10) το ηλεκτρονικό εμπόριο, 11) τις αναδυόμενες και υπό μετάβαση οικονομίες, 12) τη φορολογία και 13) τις μεταφορές. Η Διεύθυνση Oικονομικών του OOΣΑ παρακολουθεί και αναλύει τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τα διαρθρωτικά και μικροοικονομικά θέματα. Τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους δημοσιεύει το Economic Outlook που αξιολογεί τις τάσεις του προηγούμενου έτους και περιέχει προβλέψεις για τα δύο επόμενα έτη.Προσθήκη νέας απάντησης