Τι είναι Odd lot;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Odd lot;

Απαντήσεις

Ένα χαρτοφυλάκιο που συνήθως περιλαμβάνει λιγότερες από 100 διαπραγματεύσιμες μετοχές. Oι αγορές και πωλήσεις πακέτου με λιγότερο από 100 μετοχές, επιβαρύνονται, σε ορισμένα χρηματιστήρια, με υψηλότερη προμήθεια από την κανονική.Προσθήκη νέας απάντησης