Τι είναι Odd coupon;


Απαντήσεις

Ένα κουπόνι ομολόγου που πληρώνεται για μια περίοδο που είναι μικρότερη των έξη μηνών (short coupon) ή μεγαλύτερη των έξη μηνών (long coupon). Αποτελεί εξαίρεση του κανόνα σύμφωνα με τον οποίο τα κουπόνια έχουν μία σταθερή περίοδο πληρωμών έξη μηνών. Στην Ελλάδα, οι εκδόσεις του δημοσίου έχουν κουπόνια δώδεκα μηνών.Προσθήκη νέας απάντησης