Τι είναι Object-oriented language (OOL);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Object-oriented language (OOL);

Απαντήσεις

Γλώσσα προγραμματισμού προσανατολισμένη στο αντικείμενο (object). Παριστάνει τις πληροφορίες με μονάδες που ονομάζονται αντικείμενα, καθένα από τα οποία περιέχει δεδομένα και ένα σύνολο λειτουργιών για το χειρισμό αυτών των δεδομένων. Object είναι ένα ανεξάρτητο σταθερό τμήμα του κώδικα που καθορίζει τις ιδιότητες μιας εφαρμογής πχ button objects, scrolling list objects, window objects, URL objects, definition objects, κλπ.Προσθήκη νέας απάντησης