Τι είναι ο Σιούτος;


Τι σημαίνει και από προέρχεται η λέξη Σιούτος;

Απαντήσεις

Σιούτο (και σούτο) λέγεται το ζώο που δεν έχει κέρατα: σιούτος τράγος, σιούτο κριάρι, σιούτα γίδα ή αγελάδα. Η Ελληνική λέξη είναι δάνειο από τα αλβανικά, αν και παρόμοιες λέξεις υπάρχουν παντού στα Βαλκάνια. Η λέξη ακούγεται στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο.

Το ποιμενικό λεξιλόγιο είναι πλουσιότατο· έχει λέξεις για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς χρωμάτων και χαρακτηριστών. Για να πάρουμε μια γεύση, ένα απόσπασμα από τα Διηγήματα της στάνης του Ηπειριώτη Χρήστου Χρηστοβασίλη: «Ήξερα ποιο πρόβατο λέγεται λάγιο, ποιο μπέλο, ποιο κάλεσιο, ποιο κότσινο, ποιο μπάλιο, και ποιο γίδι λέγεται νιάγκρο, ποιο φλώρο, ποιο κανούτο, ποιο μπούτσικο, ποιο μπάρτζο, ποιο καπνόμπαρτζο, ποιο μετσένιο, ποιο γκάλμπινο, ποιο λιάρο, ποιο μπάλιο, ποιο σιούτο, ποιο σκουλαρικάτο, ποιο γκιόσο και τα λοιπά». Να σημειωθεί ότι η Κρήτη έχει επίσης πλουσιότατο ποιμενικό λεξιλόγιο, αλλά πολύ διαφορετικό.

Επειδή το σιούτο ζώο δεν έχει κέρατα, θεωρείται ότι μειονεκτεί. Έτσι, η λέξη σιούτος έχει επεκταθεί και σημαίνει τον άτολμο ή τον νωθρό - υπάρχει άλλωστε και ως επώνυμο. Κατά τον Ηλία Πετρόπουλο, σιούτα λέγεται και η γυναίκα με μικρό στήθος. Υπάρχει όμως και η παροιμία «η σιούτα γίδα βάνει κέρατα τ’ αφεντικό της», οπότε ας μην υποτιμούμε τους ταπεινούς.Προσθήκη νέας απάντησης