Τι είναι ο ορκωτός λογιστής;


Απαντήσεις

Αυτός που ελέγχει τις λογιστικές καταστάσεις μεγάλων ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), ώστε οι μέτοχοί τους να μπορούν να εμπιστευτούν τις λογιστικές καταστάσεις (για την κερδοφορία τους, τα πάγια, τις υποχρεώσεις). 'Έτσι οι επενδυτές ξέρουν ότι οι μάνατζερς δεν τους δουλεύουν.Προσθήκη νέας απάντησης