Τι είναι ο μυελός των οστών;


Απαντήσεις

Λέγεται η λιπαρή μαλακή ουσία που βρίσκεται μέσα στα κόκαλα, το μεδούλι. Διακρίνεται σε ερυθρό και κίτρινο ή λιπώδη μυελό των οστών. Ο ερυθρός μυελός περιέχεται στα σπογγώδη οστά, ενώ ο κίτρινος περιέχεται σε όλα τα επιμήκη οστά.

μυελός νωτιαίος. Λέγεται το τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος που περιέχεται μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα. Ο νωτιαίος μυελός συμμετέχει στο σχηματισμό των περισσότερων αντανακλαστικών και αποτελείται από τη φαιά και τη λευκή ουσία. Ο νωτιαίος μυελός συνδέεται με τον εγκέφαλο

πηγή: http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CF%85%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%82Προσθήκη νέας απάντησης