Τι είναι ο Γιαρές;


Τι σημαίνει και από που προέρχεται η λέξη Γιαρές;

Απαντήσεις

Γιαρές είναι αργό και περιπαθές ερωτικό ανατολίτικο τραγούδι· ίσως είναι δίδυμη λέξη, κατά κάποιον τρόπο, με τον γιαρά που μόλις γνωρίσαμε, εφόσον, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ο ψυχικός πόνος (γιαράς) λέγεται και γιαρές και η σημασία του παθιάρικου τραγουδιού αποτελεί επέκταση· κατ' άλλους, προέρχεται από το τουρκικό yar (φίλος, εραστής, αγαπημένος) με κατάληξη -ές κατά το αμανές. Πάντως είναι λέξη που, αν και δεν θα τη βρείτε στα νεότερα λεξικά, ακούγεται ακόμα, σε μουσικολογικά ανατολίτικα συμφραζόμενα.

Σε έναν διάσημο στίχο από τα Σατιρικά γυμνάσματα του Παλαμά, «οι γάτοι λυγεροί στα κεραμίδια ταιριάζουν ερωτόπαθους γιαρέδες». Στο πρόσφατο μυθιστόρημα Ιμαρέτ του Γ. Καλπούζου, περιγράφεται ένα καφέ αμάν: «Με αμανέδες, ταξίμια, σαρκιά, γιαρέδες, σαμπάι, γκαζέλια, ελφαζιέ σε ελληνική και τούρκικη γλώσσα [...] συνεχίστηκε η βραδιά».

Φυσικά, οι γιαρέδες δεν θα μπορούσαν να λείπουν από ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, αφού μάλιστα δίνουν προφανείς ρίμες. Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου έχει γράψει για τη «Βαγδάτη με τους γιαρέδες σου και τους μιναρέδες σου», ενώ ο Τόλης Χάρμας ελπίζει ότι «με τους αμανέδες μου και τους γιαρέδες μου» θα κερδίσει την καρδιά της Γκιουλ Τζαμάλ. Σε προπολεμικό χρονογράφημα, ο Πετιμεζάς Λαύρας θεωρεί την καντάδα αντίδοτο στον «αμανέ και γιαρέ», με τον οποίο προφανώς ταυτίζει το ρεμπέτικο.Προσθήκη νέας απάντησης