Τι είναι ο αλκοολικός βαθμός;


Απαντήσεις

Αλκοολικός βαθμός (vol) είναι το ποσοστό επί τοις εκατό κατά όγκο, που δείχνει την ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης (αλλιώς: αιθανόλη η απλώς "αλκοόλ"), που περιέχεται σε 100ml του ποτού. Για παράδειγμα, η ένδειξη 15% ή 15% vol ή 15ο σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποτό περιέχει 15 ml αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 ml. Σε όλα τα συσκευασμένα αλκοολούχα ποτά είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η περιεκτικότητα τους σε αιθυλική αλκοόλη, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πόσο "δυνατά" είναι.Προσθήκη νέας απάντησης