Τι είναι NYSE - Euronext;


Απαντήσεις

Εταιρία συμμετοχών (holding company) που συστήθηκε το 2006 για να υποδεχθεί τη συγχώνευση του ομίλου του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE Group Inc) και του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου Euronext Ν.V. Την 22.5.2005 το NYSE Group Inc ανακοίνωσε την εξαγορά έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου Euronext N.V. Την 5.12.2006 ανακοινώθηκε ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έδωσαν την έγκρισή τους για την υπαγωγή του Euronext στον όμιλο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Για το 2008 προβλεπόταν η λειτουργία μιας κοινής ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιείται από τους δύο ομίλους. Πιο αναλυτικά, οι δύο όμιλοι που συγχωνεύθηκαν και δημιούργησαν ένα γιγαντιαίο διεθνές χρηματιστήριο ήσαν οι εξής:

1) NYSE Group Inc = Όμιλος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Η αρχική εταιρία «Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» (New York Stock Exchange, NYSE) έλκει την καταγωγή της από το έτος 1792 όταν 24 μεσολαβητές μετοχών της Νέας Υόρκης υπέγρα αν τη Buttonwood Agreement. Την 20 Απριλίου του 2005 το NYSE και το Χρηματιστήριο Archipelago Exchange (ArcaEx®) συμφώνησαν να συγχωνευθούν μέσω της δημιουργίας του ομίλου NYSE Group Inc που λειτουργεί δύο χρηματιστήρια:

♦ το New York Stock Exchange LLC (the “NYSE”) που είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο μετοχών του κόσμου. Την 31.12.2006 οι εταιρίες από όλο τον κόσμο που ήσαν εγγεγραμμένες σε αυτό αντιπροσώπευαν μία κεφαλαιοποίηση 26,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

♦ το NYSE Arca, Inc που είναι το πρώτο ανοικτό ηλεκτρονικό χρηματιστήριο των ΗΠΑ διαπραγματευόμενο μετοχές εισηγμένων εταιριών, κεφάλαια διαπραγματευόμενα σε οργανωμένες αγορές (Exchange Traded Funds, ETFs) και διαπραγματευόμενα μετοχικά συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης (trading equity options). Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες του NYSE Arca, Inc προσφέρουν στους πελάτες ταχύτατη ηλεκτρονική εκτέλεση και άμεση και ανώνυμη πρόσβαση

♦ στον όμιλο ανήκει και η μη κερδοσκοπική και ανεξάρτητη θυγατρική εταιρία NYSE Regulation που παρακολουθεί τις εισηγμένες εταιρίες των δύο χρηματιστηρίων για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των ομοσπονδιακών νόμων και την τήρηση των χρηματοοικονομικών και εταιρικών προτύπων.

Την 10.1.2007 το NYSE Group Inc ανακοίνωσε την απόκτηση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του χρηματιστηρίου της Βομβάης National Stock Exchange of India Limited (NSE) αντί 115.000.000 δολαρίων. Την 31.1.2007 το NYSE Group Inc ανακοίνωσε συμφωνία περί στρατηγικής συμμαχίας με το Χρηματιστήριο του Τόκυο (Tokyo Stock Exchange, TSE) στους τομείς των τεχνολογικών και των δομικών συστημάτων της αγοράς, τις υπηρεσίες διαπραγμάτευσης, της παραγωγής στοιχείων της αγοράς, των υπηρεσιών προς εκδότες και επενδυτές και των κανονιστικών ρυθμίσεων.

2) Euronext .V = το Euronext Ν.V ήταν εταιρία των άτω Χωρών η οποία προήλθε από τη συγχώνευση των Χρηματιστηρίων των Παρισίων, Βρυξελλών και μστερνταμ που ανακοινώθηκε την 21.3.2000. Διέπεται από το δίκαιο των άτω Χωρών ενώ η έδρα του Δ.Σ ευρίσκεται στις Βρυξέλλες. Εκτελεί τις εργασίες της μέσω των θυγατρικών της στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τις άτω Χώρες, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Εuronext έχει εξαγοράσει:

♦ το London International Financial Futures and Options Exchange, LIFFE (λάϊφ) δηλαδή τη διεθνή αγορά του ονδίνου για τα χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options). Το LIFFE είχε προέλθει από τη συγχώνευση το 1992 μεταξύ του London Traded Options και του London International Financial Futures Exchange. έλη του LIFFE είναι τράπεζες, εταιρείες-μέλη του Χρηματιστηρίου του ονδίνου, μεσίτες (brokers) χρήματος και εμπορευμάτων, προεξοφλητικοί οίκοι και ιδιώτες διαπραγματευτές που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό. Περισσότερα από τα μισά μέλη έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Για να γίνει κανείς μέλος πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας. Το Νοέμβριο του 1998 το LIFFE εισήγαγε μία ηλεκτρονική διαπραγματευτική πλατφόρμα με την ονομασία LIFFE Connect. Πρόκειται για ένα ανώνυμο σύστημα που συνταιριάζει με αυστηρή προτεραιότητα εισαγωγής τις εντολές αγοράς και πώλησης στη βάση ενός βιβλίου εντολών (electronic order book) που λαμβάνει υπό η τις προσφερόμενες τιμές. Oι αντικριστές επικοινωνούν με το σύστημα μέσω διασυνδετικής προγραμματισμένης εφαρμογής (application programming interface, API) που λειτουργεί οn line-real time. Το 2000 το LIFFE επεκτάθηκε μέσω του Internet στο business-to- business market και σε προϊόντα έξω από το χώρο των παραγώγων

♦ την εταιρία BVLP (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto) δηλαδή το «Χρηματιστήριο Αξιών της ισσαβόνας και του Πόρτο».

Το Εuronext παρέχει τις εξής υπηρεσίες: α) δημοπρασίες και διαπραγμάτευση ομολόγων, διαπραγμάτευση μετοχών και next tracks δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια με ανοικτή λήξη που ακολουθούν την απόδοση ενός δείκτη ή ενός ειδικού καλαθιού μετοχών β) παράγωγα προϊόντα γ) συμ ηφισμό και διακανονισμό των συναλλαγών. Υποστηρίζεται 1) στη διαπραγμάτευση των ομολόγων από την αυτόματη ηλεκτρονική πλατφόρμα NSC system που ανήκει στην εταιρία AtosEuronext στην οποία μέτοχοι είναι η Εuronext και η Atos-Origin 2) για τα futures και options από την Euronext.liffe γ) στο συμ ηφισμό από την Clearing 21®.

Το Euronext ήταν το πρώτο χρηματιστήριο στην Ευρώπη σε αξία και σε αριθμό συναλλαγών όσον αφορά την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση μετοχών και δεύτερο στον κόσμο σχετικά με τη διαπραγμάτευση παραγώγων προϊόντων. Απασχολούσε 1.437 υπαλλήλους.

Την 24.6.2008 ανακοινώθηκε ότι το NYSE - Euronext εξαγόρασε το 25% του μετοχικού κεφαλαίου του χρηματιστηρίου της Ντόχα του ατάρ (Doha Securities Market, DSM) αντί 250.000.000 δολαρίων.Προσθήκη νέας απάντησης