Τι είναι Notional;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Notional;

Απαντήσεις

Θεωρητικός, υποθετικός, πιθανός, οπωσδήποτε μη επαρκώς γνωστός ή υπολογίσιμος ποσοτικά.Προσθήκη νέας απάντησης