Τι είναι Nostro account;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Nostro account;

Απαντήσεις

Ένας τρεχούμενος τραπεζικός λογαριασμός συνήθως σε ξένο νόμισμα που τηρείται σε άλλη τράπεζα και χρησιμοποιείται για τις εισπράξεις και πληρωμές του δικαιούχου του λογαριασμού. Η τράπεζα στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός ονομάζεται ‘ανταποκριτής’ (correspondent). έρει τον λατινικό όρο ‘nostro’ δηλαδή «ο δικός μας» λογαριασμός σε άλλη τράπεζα.Προσθήκη νέας απάντησης