Τι είναι NOREX Alliance;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει NOREX Alliance;

Απαντήσεις

Στρατηγική συμμαχία των χρηματιστηρίων των βορείων και βαλτικών κρατών. Αποτελείται από:

1) τον OMX Group δηλαδή τον όμιλο που είναι ιδιοκτήτης του Χρηματιστηρίου της Στοκχόλμης (Stockholmbörsen, Stockholm Stock Exchange) και ο οποίος περιλαμβάνει αγορασθέντα και συγχωνευθέντα χρηματιστήρια και κεντρικά αποθετήρια τίτλων (Central Securities Depositories, CSDs) από 7 χώρες. Το 2003, ο OMX Group αγόρασε τη HEX Integrated Markets Plc η οποία ήταν ιδιοκτήτης του χρηματιστηρίου και του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων της ινλανδίας και η οποία περιελάμβανε επίσης τα Χρηματιστήρια του Ταλλίν (Εσθονία) και της ίγα ( ετονία). Ο OMX Group αγόρασε το 2004 πλειο ηφικό πακέτο μετοχών του Χρηματιστηρίου του Βίλνιους ( ιθουανία), το 2005 το Χρηματιστήριο της οπεγχάγης (Copenhagen Stock Exchange) που συγχωνεύθηκε με το OMX και το 2006 το Icelandic EV που ήταν ιδιοκτήτης του Χρηματιστηρίου και του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων της σλανδίας. Από 27.2.2007 το OMX Group συγχωνεύθηκε με το NASDAQ και αποτέλεσε τον όμιλο NASDAQ OMX Group, Inc. (βλέπε όρο NASDAQ).

2) το Oslo Börs (Oslo Stock Exchange) δηλαδή το Χρηματιστήριο του Όσλο της Νορβηγίας.
Η NOREX Alliance οδήγησε σε μια εναρμόνιση της διαπραγμάτευσης των μετοχών στις οκτώ ανωτέρω βόρειες χώρες και στον καθορισμό κοινών κριτηρίων εισδοχής μελών. Ένα μέλος ενός των χρηματιστηρίων της συμμαχίας έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος ενός, δύο ή περισσοτέρων χρηματιστηρίων της συμμαχίας χωρίς τη γραφειοκρατική και πολυδάπανη διαδικασία που απαιτείται για προσχώρηση σε ανεξάρτητα χρηματιστήρια. Η συμμαχία προσφέρει διαπραγμάτευση σε μετοχές, ομόλογα και παράγωγα μέσω της κοινής ηλεκτρονικής εμπορικής πλατφόρμας SAXESS η οποία εξασφαλίζει αυτόματη διαπραγμάτευση μέσω σταθμών εργασίας.Προσθήκη νέας απάντησης