Τι είναι Non-standard measures;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Non-standard measures.

Απαντήσεις

Μη τυποποιημένα μέτρα νομισματικής πολιτικής.

Βλέπετε όρο «Τemporary monetary policy measures or quantitative easing οr non conventional monetary policy measures or non-standard measures».Προσθήκη νέας απάντησης