Τι είναι Non-performing loan;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Non-performing loan;

Απαντήσεις

Μη αποδοτικό δάνειο. Δάνειο του οποίου οι δεδουλευμένοι τόκοι ή/και το κεφάλαιο πληρώνονται με καθυστέρηση ή δεν πληρώνονται καθόλου από τον δανειολήπτη ο οποίος έχει καταστεί αναξιόχρεος (insolvent).Προσθήκη νέας απάντησης