Τι είναι Non-Bank Financial Intermediary (NBFI);


Τι σημαίνει Non-Bank Financial Intermediary (NBFI);

Απαντήσεις

Μη τραπεζικός χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής. Πρόκειται κύρια για τους επενδυτικούς οίκους, τις στεγαστικές εταιρίες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν είναι τυπικά τράπεζες αλλά ασκούν την επενδυτική τραπεζική.Προσθήκη νέας απάντησης