Τι είναι Νόμος της Φθίνουσας Οριακής Απόδοσης (Law Of Diminishing Marginal Returns);


Στο χώρο της οικονομίας τι σημαίνει ο όρος Law Of Diminishing Marginal Returns;

Απαντήσεις

Σύμφωνα με το νόμο της φθίνουσας απόδοσης, όταν με δεδομένη τεχνολογία αυξηθεί ένας παραγωγικός συντελεστής, ενώ μένουν σταθεροί όλοι οι άλλοι, μετά από ένα ορισμένο σημείο το πρόσθετο προϊόν που θα παραχθεί από κάθε επιπλέον μονάδα του μεταβλητού συντελεστή, δηλαδή το οριακό προϊόν του (marginal product), θα αρχίσει να μειώνεται.Προσθήκη νέας απάντησης