Τι είναι Node;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Node;

Απαντήσεις

Δεσμός. Στην πληροφορική είναι κάθε συσκευή που συνδέεται με ένα δίκτυο Η/Υ. Συσκευές μπορεί να είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistants), κυτταρικά τηλέφωνα ή διάφοροι άλλοι τύποι δικτυακών εφαρμογών. Σε ένα δίκτυο IP (Internet Protocol), δεσμός είναι κάθε συσκευή με μία διεύθυνση IP.Προσθήκη νέας απάντησης