Τι είναι No compulsion - no prohibition;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος No compulsion - no prohibition;

Απαντήσεις

Όχι υποχρέωση - όχι απαγόρευση. Αναφέρεται στην περίοδο από 1.1.99 μέχρι την εισαγωγή του ευρώ σαν τραπεζογραμματίου και κέρματος. Στο διάστημα αυτό η εισαγωγή του ευρώ στις πληρωμές ούτε επιβαλλόταν ούτε απαγορευόταν Επαφιόταν στη διακριτική ευχέρεια κρατών, ατόμων και επιχειρήσεων. Εξαίρεση αποτελούσαν οι νέες εκδόσεις κρατικών τίτλων που έπρεπε να εκφράζονταν στο ενιαίο νόμισμα.Προσθήκη νέας απάντησης