Τι είναι Night safe deposit;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Night safe deposit;

Απαντήσεις

Κατάθεση σε νυκτερινό χρηματοκιβώτιο. Είναι μία κατάθεση μετρητών η οποία πραγματοποιείται σε ένα αυτόματο μηχάνημα που λειτουργεί τις ώρες και ημέρες που είναι κλειστά τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Τα μετρητά, πριν εισαχθούν στο μηχάνημα, τοποθετούνται σε κασέτες ή σε δερμάτινες θήκες. Σε εργάσιμη ώρα της επόμενης ημέρας, ο καταθέτης μπορεί να επισκεφθεί το τραπεζικό υποκατάστημα για να πάρει πίσω την κασέττα ή τη δερμάτινη θήκη κατάθεσης. Η άσκηση της ευχέρειας νυκτερινής κατάθεσης προ ποθέτει ότι ο πελάτης έχει υπογρά ει ειδικό συμβόλαιο με την τράπεζα στο οποίο προβλέπεται η πληρωμή προμήθειας.Προσθήκη νέας απάντησης