Τι είναι NGO;


Τι σημαίνει Non-Governmental Organisation (NGO);

Απαντήσεις

Μη κυβερνητικός οργανισμός. Ο όρος αναφέρεται στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Οι οργανισμοί αυτοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων όπως είναι τα κοινοπρακτικά αναπτυξιακά σχέδια, η χρηματοδοτική συνδρομή, η προμήθεια υλικών, η αποστολή εμπειρογνωμόνων, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και γενικά η ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Ορισμένοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς και από τα κράτη. Σήμερα, με την ευρεία έννοια του όρου περιλαμβάνονται και όσοι από αυτούς προσφέρουν ιατρική βοήθεια σε μη αναπτυγμένες χώρες ή σε πολεμικές και μεταπολεμικές περιόδους, οι οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος, οι φιλειρηνικές οργανώσεις και τα ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα.Προσθήκη νέας απάντησης