Τι είναι New Global Note (NGN);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει New Global Note (NGN);

Απαντήσεις

Βλέπετε όρο global bonds.Προσθήκη νέας απάντησης