Τι είναι Neutral interest rate;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Neutral interest rate;

Απαντήσεις

Ουδέτερο επιτόκιο.Άλλως, το φυσικό επιτόκιο (natural interest rate) ή επιτόκιο ισορροπίας (equilibrium interest rate). Είναι το επιτόκιο που είναι συμβατό με ένα επίπεδο αύξησης του ΑΕΠ και με ένα σταθερό ρυθμό πληθωρισμού. Άλλως, ουδέτερο επιτόκιο είναι αυτό που επιτρέπει στην οικονομία να αναπτύσσεται χωρίς πληθωριστικές πιέσεις.Προσθήκη νέας απάντησης