Τι είναι Network adapter;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Network adapter;

Απαντήσεις

Προσαρμοστής δικτύου. Συνδέει ένα Η/Υ με ένα δίκτυο. Συναντάται σε διάφορους τύπους όπως τις κάρτες Έθερνετ PCI, τις συσκευές PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) που ονομάζονται επίσης credit card ή PC card adapters ή τις συσκευές USB. Τα Windows και άλλα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τους ενσύρματους και ασύρματους προσαρμοστές μέσω ενός μικρού λογισμικού που καλείται device driver και το οποίο επιτρέπει στο λογισμικό εφαρμογής να επικοινωνεί με τον προσαρμοστή υλικού (adapter hardware).Προσθήκη νέας απάντησης