Τι είναι το Net Nanny;


Τι σημαίνει στη γλώσσα των υπολογιστών οι λέξεις Net Nanny;

Απαντήσεις

Πρόγραμμα φιλτραρίσματος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του Διαδικτύου για λόγους προστασίας των ανηλίκων από διάφορους κινδύνους όπως, π.χ. άσεμνο υλικό. Ο εντοπισμός των ανεπιθύμητων ιστοσελίδων μπορεί να γίνει και με αναζήτηση απαγορευμένων λέξεων (π.χ. Neo-Nazis).Προσθήκη νέας απάντησης