Τι είναι Nellie May;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Nellie May;

Απαντήσεις

Η μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική εταιρία παροχής σπουδαστικών δανείων των ΗΠΑ, θυγατρική της Sallie May (βλέπετε όρο).Προσθήκη νέας απάντησης