Τι είναι NCREIF;


Τι είναι το National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF);

Απαντήσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία των ΗΠΑ είναι μία ένωση θεσμικών επενδυτών, ακαδημαϊκών, συμβούλων, εκτιμητών και άλλων φορέων υπηρεσιών που έχουν σχέση με επενδύσεις των ταμείων συντάξεων σε ακίνητα. Συμβάλλει στην κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς ακινήτων και την αξιολόγηση των σχετικών επενδυόμενων περιουσιακών στοιχείων με α) την παροχή πληροφόρησης, την προβολή προτύπων και την έρευνα και εκπαίδευση β) την ανά τρίμηνο δημοσίευση του δείκτη NCREIF Property Index (NPI) ο οποίος παρουσιάζει την απόδοση των επενδύσεων επί των ακινήτων που βασίζεται σε στοιχεία που παρέχουν τα μέλη της Ένωσης.Προσθήκη νέας απάντησης