Τι είναι NASDAQ indices;


Απαντήσεις

Οι δείκτες NASDAQ είναι δείκτες σταθμιζόμενοι κατά την αξία της αγοράς (εκτός από το NASDAQ - 100 Index που σταθμίζεται με τη χρήση μιας τροποποιημένης μεθόδου κεφαλοποίησης της αγοράς). Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετοχή επηρεάζει το δείκτη κατ’ αναλογία με την αγοραία αξία του. Η αξία αυτή (market value) υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας με βάση την τελευταία τιμή πώλησης πολλαπλασιαζόμενη με το σύνολο των εκκρεμουσών μετοχών. Οι κυριότεροι δείκτες NASDAQ είναι οι εξής:

NASDAQ - 100 Index = αποτελείται από 100 μετοχές των μεγαλύτερων μη χρηματοπιστωτικών εγχώριων και πολυεθνικών εταιριών εγγεγραμμένων στη NASDAQ National Market tier του χρηματιστηρίου του Νάζντακ (NASDAQ Stock Market Inc.) Ο δείκτης περιλαμβάνει τις μετοχές μεγάλων εταιριών από τους δυναμικότερους τομείς της βιομηχανίας.

NASDAQ Financial - 100 Index = αποτελείται από 100 μετοχές των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών εταιριών.

NASDAQ Composite Index = περιλαμβάνει όλες τις εγχώριες εταιρίες και τις εταιρίες που δεν έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και είναι εγγεγραμμένες στη NASDAQ Stock Market Inc.

NASDAQ National Market Composite Index = είναι μία υποδιαίρεση του NASDAQ Composite Index και περιλαμβάνει από τις μετοχές αυτού μόνο αυτές που είναι εγγεγραμμένες και στη NASDAQ National Market tier του χρηματιστηρίου του Νάζντακ (NASDAQ Stock Market Inc.)

NASDAQ Bank Index = περιλαμβάνει όλους τους τύπους των τραπεζών και των αποταμιευτικών ιδρυμάτων και των σχετικών εταιριών συμμετοχών (holding companies), ανταλλακτήρια συναλλάγματος, πρακτορεία είσπραξης επιταγών και εταιρίες θησαυροφυλακίων.

NASDAQ Industrial Index = δείκτης μετοχών της βιομηχανίας με εξαίρεση αυτών της βιοτεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις οποίες υπάρχουν ξεχωριστοί δείκτες.

NASDAQ Biotechnology Index = δείκτης μετοχών των εταιριών βιοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

NASDAQ Computer Index = δείκτης μετοχών των εταιριών ηλεκτρονικών υπολογιστών.Προσθήκη νέας απάντησης