Τι είναι Mutual Savings Bank;


Τι σημαίνει Mutual Savings Bank;

Απαντήσεις

Τράπεζα αμοιβαίων αποταμιεύσεων. Είναι πιστωτικό ίδρυμα συνεταιριστικής μορφής όπου οι καταθέτες της είναι και οι ιδιοκτήτες της. Δέχονται καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμιακές καταθέσεις και επενδύουν κύρια σε στεγαστικά δάνεια και διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα. Σε αντίθεση με τις πιστωτικές ενώσεις (βλέπετε όρο credit union), δεν απαιτείται όπως ο καταθέτης ή ο δανειστής είναι μέλος προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα χρηματοπιστωτικά του προϊόντα. Στις ΗΠΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα αυτού του είδους είναι περίπου 500 και δραστηριοποιούνται σε 17 πολιτείες κύρια στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ.Προσθήκη νέας απάντησης