Τι είναι Multilateral Trading Facilitiy (MTF);


Τι σημαίνει Multilateral Trading Facilitiy (MTF);

Απαντήσεις

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης. Πολυμερές σύστημα που το διαχειρίζεται ένα πιστωτικό ίδρυμα, μία επενδυτική εταιρία ή ένας διαχειριστής της αγοράς και μέσω του οποίου έρχονται σε επαφή τρίτοι για την αγορά και πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων.
 Προσθήκη νέας απάντησης