Τι είναι MP3;


Απαντήσεις

Συσκευή που κωδικοποιεί ένα πρωτότυπο ήχο από ένα CD και το συμπιέζει δια του συντελεστή 12. Είναι ένα ακρωνύμιο από το Moving Picture Expert Group (MPEG) Audio Layer 3. Το Layer 3 είναι ένα από τα τρία κωδικά σχήματα (layer 1, layer 2 και layer 3) που χρησιμοποιεί αλγόριθμο για τη συμπίεση (compression) αρχείων ακουστικών σημάτων (audio files). Αφαιρεί όλη τη μη αναγκαία πληροφόρηση του ακουστικού σήματος χωρίς να βλάπτει την ποιότητα αυτού.Προσθήκη νέας απάντησης